Dezbaterile sunt de folos societăţii

Argumentul 1: Dezbaterile te învaţă să gândeşti în afara propriei zone de confort

Deseori majoritatea persoanelor se limitează la a crede într-o idee doar pentru că au auzit-o de la cineva în care au încredere înainte sau pentru că pur şi simplu majoritatea celor din jur o cred. Dezbaterile ne învaţă să ieşim din această zonă de confort şi să ne punem mereu întrebări faţă de ceea ce ştim sau credem. În nicio dezbatere nu va fi expusă o singură parte a unei probleme. Astfel, la fiecare argument adus pentru a susţine o temă va fi probabil adus şi un contraargument. În final societatea este expusă unui cumul variat de idei, pro şi contra, ce pot stârni întrebări, îndoieli sau noi idei care pot sau nu să fie în concordanţă cu ceea ce se credea la începutul dezbaterii. În concluzie, urmărind o dezbatere o persoană va fi mereu “forţată” să iasă din zona de confort, să asculte şi o altă interpretare a aceleiaşi teme şi să îşi pună singură la încercare credinţele pe care le avea anterior.

Argumentul 2: Dezbaterile creează un mediu paşnic de rezolvare a conflictelor

Motivul apariţiei majorităţii conflictelor este faptul că ambele părţi uită de existenţa viziunilor celeilalte. Astfel, în momentul în care sunt puse faţă în faţă, nu au nicio viziune asupra motivelor sau ideologiilor părţii adverse. Dezbaterile creează un mediu propice în care ambele părţi îşi pot expune viziunile. Astfel, fiecare facţiune poate măcar ascultă opniile celeilalte şi are o şansă exponenţial mai ridicată pentru a înţelege şi acceptă o lume în care ambele sunt dezirabile. În concluzie, şansele pentru a ajunge la un consens între două părţi opuse este mult ridicat prin intermediul dezbaterilor, comparativ cu o lume în care dezbaterile nu ar exista.

Argumentul 1: Dezbaterile pot promova si idei daunatoare societatii

În cadrul dezbaterilor fiecare parte are dreptul să își expună ideile, oricare ar fi acestea. Astel, putem ajunge, deseori, să dăm posibilitatea unor parți extreme să aibă vizibilitate și să își expună ideologiile in fața publicului. Acest lucru este problematic, întrucât, în loc să limităm pe cât posibil capacitatea acestor persoane de a ajunge in lumina reflectoarelor, li se oferă șansa să își legitimeze ideile în cadrul unei dezbateri prin simpla retoriă pe care o au și care poate lipsi la persoane cu idei mult mai dezirabile. Exemple perfecte ar fi partidele extremiste din Europa care au ajuns populare in scurt timp in ultima perioada. Având o retorica atractivă pentru public