Energia nucleară este preferabilă surselor convenţionale de energie

Argumentul 1: Energia nucleară este mai de încredere.

Materia primă folosită de energia nucleară este necesară într-o cantitate mult mai mică decât în cazul surselor de energie convenţională (cărbuni, gaze). La nivel logistic, resursele folosite în cadrul procesului de producere a energiei atomice reclamă costuri mult mai mici decât cele necesare pentru producerea altor tipuri de energie[3]. O altă implicaţie este că la nivel internaţional, scade gradul de dependenţă a anumitor ţări sau regiuni faţă de alte ţări (vezi de pildă cazul recent al relaţiilor tensionate dintre Uniunea Europeană şi Rusia din cauza resurselor de petrol şi gaze naturale).

Argumentul 2: Exploatarea surselor de energie nucleară creează mai puţine deşeuri decât exploatarea resurselor energetice convenţionale pe termen lung.

Formele de energie convenţionale sunt responsabile în mare măsură pentru efectele ecologice dezastruoase la care s-a ajuns în momentul de faţă. Combustibilii fosili sunt o sursă constantă de poluare care afectează clima planetei pe termen lung. Factual, majoritatea reactoarelor nucleare folosesc sisteme cu circuit închis, producând aproape nici un fel de deşeuri. Deşeurile care apar totuşi sunt în volum mic, au durată de înjumătăţire mică şi produc radiaţii puţin dăunătoare.

Argumentul 3: Statele avansate din punct de vedere al tehnologiei nucleare (UŞA UK Franţa Rusia) acordă sprijin ţărilor ce doresc să înceapă exploatarea centralelor energetice nucleare.

Energia nucleară nu este monopolul ţărilor dezvoltate. Prin intermediul tratatelor semnate până acum, ţări ca SUA, Marea Britanie, Franţa, Rusia, s-au angajat să ofere ajutor în termeni de logistică, resurse umane şi informaţii ţărilor care doresc să dezvolte energie nucleară în scopuri paşnice. De altfel SUA a invocat recent această prevedere pentru a convinge Iranul să permită unor observatori străini să observe sistemul de energie nucleară dezvoltat până în prezent acolo.

Argumentul 1: Accidentele nucleare pot cauza pagube considerabile mediului şi populaţiilor adiacente centralelor.

Topirea unui reactor poate provoca pagube materiale şi umane irecuperabile pe o perioadă îndelungată de timp. Efectele radiaţiilor asupra sănătăţii oamenilor din raza afectată sunt catastrofale şi pot întinde pe perioade mari de timp (câteva generaţii). Accidente ca cel de la Cernobâl sau cel de la Three Mile Island ar trebui să servească drept motiv de precauţie pentru viitoare dezvoltări ale centralelor nucleare.

Argumentul 2: Nu se poate scăpa în mod eficient de deşeurile radio-active.

Energia nucleară nu lasă multe deşeuri în urmă, însă cele pe care le lasă pot afecta sănătatea oamenilor şi nu dispar cu uşurinţă. Deşeurile rezultate în urma folosirii uraniului bunăoară rămân radioactive mii de ani [5] şi trebuie ţinute departe de oameni pe toată această perioadă. Facilităţile de stocare nu sunt suficiente în inteaga lume şi pun o serie de probleme la nivelul siguranţei (fie în timpul transportului către acestea, fie în cazul apariţiei unor fisuri).

Referințe

http://www.nuclearpowerprocon.org/

http://www-formal.stanford.edu/jmc/progress/nuclear-faq.html

http://www.answers.com/topic/nuclear-energy?cat=technology