Limba latină nu ar trebui studiată în şcoală

Argumentul 1: Limba latină este o limba moartă
Limba latină a fost folosită în trecut de către romani şi nu mai este folosită în prezent de către nici un popor de pe glob ca limba oficială. Învăţarea acesteia nu prezintă deci nici un interes în a înţelege limba unui popor. Într-o lume a comunicării importante sunt limbi care sunt folosite de către diferite popoare pentru a putea crea legături inter-statale. O limba care în prezent nu mai este folosită de nici o civilizaţie nu mai prezintă interes decât pentru istoricii care ar vrea să studieze Imperiul Roman. Având în vedere că doar un număr relativ mic de elevi ajung istorici şi cu atât mai puţini ajung să studieze romanii şi ar avea nevoie de limba latină aceasta nu ar trebui să fie studiată în şcoli.
Argumentul 2: Studierea latinei în şcoală este ineficientă
Studierea latinei se face pe parcursul a unui singur an şi în ultima clasă de gimnaziu. Studiindu-se într-un singur an şi fiind o limba grea ea este rareori asimilată de elevi astfel încât să poată fi folosită de aceştia mai târziu în viaţă. Doar cei care urmează profile de filologie o studiază în continuare dar aceştia nu reprezintă nici măcar un sfert din numărul total de elevi întrucât din 5 clase de liceu doar una este profil filologie. Nu este corect să învăţăm atâţia elevi o limba pe care nu vor reuşi să o înţeleagă decât cei 20% din ei care într-adevăr o vor studia mai departe. Mai mult de atât introducerea ei în anul terminal o face complet neatrăgătoare. Elevii din anii terminali sunt mult mai preocupaţi cu notele la examenele care le vor asigura un loc la liceu şi care nu includ şi aceasta limba. De aceea rareori sunt elevi care să acorde o atenţie sporită acestui obiect şcolar. Din aceste motive latina nu ar trebui studiată în şcoală.

Argumentul 1: Limba latina ajută la înţelegerea mai multor limbi europene
Limba latina a fost limba folosită de către Imperiul Roman, imperiu ce s-a extins foarte mult în Europa şi a impus învăţarea acestei limbi în teritoriile cucerite. Astfel s-a ajuns la formarea limbilor europene cum ar fi: spaniolă, italiană, română, franceză cu substrat latin. Învăţarea unei limbi străine se face mult mai uşor când deja cunoşti limba din care provine. Elevul poate face asociere de cuvinte şi poate înţelege mai uşor 4-5 limbi pornind de la una singură. Un astfel de avantaj este foarte important întrucât comunicarea este un aspect esenţial în societatea de astăzi iar învăţarea limbilor străine o unealtă indispensabilă. Datorită acestui avantaj extrem de important limba latina ar trebui studiată în şcoală
Argumentul 2: Limba latina contribuie la formarea culturii generale
Deşi nu mai este o limba vorbită de un anumit popor latina rămâne o limba folosită curent. Se păstrează numeroase proverbe sau fraze memorabile în limba latina. Pentru a le înţelege cu adevărat semnificaţia este necesară pentru o persoană să cunoască limba de origine a acestora. Mai mult în limba latina se păstrează şi numeroşi termeni tehnici. În multe domenii sunt folosiţi astfel de termeni şi înţelegerea lor este facilă dacă o persoană înţelege limba în care sunt exprimaţi. Luând în considerare toate aceste utilizări variate ale limbii latina putem afirma că ea ar trebui studiată în şcoală.

Referințe