Parlamentul European este la fel de important ca parlamentele naţionale ale ţărilor membre UE

Parlamentul European = instituţie a Uniunii Europene responsabilă de propunerea actelor legislative şi care reprezintă una dintre cele trei instituţii cu funcţie decizională (pe lângă Consiliul Uniunii Europene şi de Comisia Europeană) din Uniune
Important = relevant, care are impact asupra deciziilor şi acţiunilor
Parlament naţional = instituţia statală care propune şi promulgă legi
UE = Uniunea Europeană, comunitate politică şi economică de state formată în prezent din 27 de ţări membre de pe continentul european

Argumentul 1:  Actele legislative emise de Parlamentul European sunt mai importante decât legile naţionale
Toate ţările membre UE trebuie să se supună actelor normative emise de Parlamentul European. Prevederile unei legi naţionale pe un subiect care este tratat şi de către legislaţia UE trebuie să fie în concordanţă cu aceasta din urmă. Această influenţă se aplică în aproape toate aspectele sferelor economice şi sociale. O activitate interzisă de UE nu poate avea loc pe teritoriul unei ţări membre, iar un drept garantat de UE nu poate fi încălcat pe teritoriul unei ţări membre. Sancţiunile prevăzute pentru o infracţiune pot fi mai dure în legislaţia naţională decât în cea a Uniunii, dar nu şi viceversa. Astfel, din prisma priorităţii, legile emise de Parlamentul European sunt mai importante decât cele emise de parlamentele naţionale.

Argumentul 2: Parlamentul European influenţează într-o mare măsură deciziile bugetare şi comerciale ale statelor membre
Bugetul Uniunii Europene depinde în mare măsură de votul Parlamentului European. Contribuţiile fiecărui stat membru şi modul în care banii sunt distribuiţi este decis într-o măsură semnificativă de către Parlamentul European. Mai mult, Parlamentul are un cuvânt de spus şi în privinţa acordării de fonduri şi subvenţii şi a ariilor de prioritate ale Uniunii. În plus, prin legile pe care le adoptă, Parlamentul European poate influenţa într-o măsură destul de mare evoluţia importurilor şi exporturilor ţărilor membre, sau producţia economică la nivel naţional. Subsidiile agriculturale, standardele de funcţionare ale agenţilor economici, standardele de producţie, toate acestea sunt aspecte ale economiei naţionale care pot fi influenţate în mod decisiv de actele normative adoptate de Parlamentul European, cărora parlamentele naţionale trebuie să li se supună.

Argumentul 1: Există politici statale care nu sunt influenţate de Parlamentul European
Domenii cum ar fi politica externă sau strategia militară nu pot fi reglementate de Parlamentul European, fiind apanajul exclusiv al fiecărui stat membru în parte. Poziţia statelor faţă de evenimente externe poate fi decisă doar de parlamentele naţionale ale acestora, fapt ilustrat şi de disensiunile din ultimii ani în privinţa intervenţiilor militare ale trupelor UE (în Afghanistan, Iraq sau chiar Sudan). În plus, nu există o armată unitară a Uniunii, ci doar un corp comun de trupe de intervenţie şi menţinere a păcii, alcătuit din suma forţelor armate ale fiecărui stat. De cele mai multe ori însă acestui corp îi lispeste coeziunea, tocmai din cauza gradelor diferite de dezvoltare a tehnologiei militare şi a lipsei unui cod comun de reglementări. Aceste două domenii sunt printre cele mai importante care garantează autonomia unui stat. Faptul că doar parlamentul naţional poate decide asupra lor îl face mai important decât Parlamentul European.

Argumentul 2: Deciziile Parlamentului European pot fi influenţate de statele membre
Deşi membrii Parlamentului European acţionează în calitate de membri ai unor partide politice şi nu în calitate de reprezentanţi ai ţărilor din care fac parte, nu se poate nega că ultima situaţie este posibilă. În funcţie de interesele unui stat membru cu un număr suficient de mare de membri, se pot depune presiuni pentru a influenţa deciziile luate de Parlamentul European în privinţa legislaţiei sau a distribuţiei bugetului. Este de ajuns ca reprezentanţii parlamentari a 5 dintre cele mai puternice state (Germania, Franţa, Italia, Marea Britanie şi Spania) să cadă de acord asupra unei propuneri legislative pentru a forma o majoritate simplă care susţine acea moţiune. Prin faptul că poziţia unui parlament naţional poate influenţa în mod indirect decizia Parlamentului European, parlamentul naţional se dovedeşte a fi mai important decât cel european.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=EN&type=IM-PRESS&reference=20070615IPR07837

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=EN&id=46http://www.ena.lu/

http://www.iht.com/articles/2004/10/18/brussels_ed3_.php