Privilegiul client-avocat ar trebui abolit

Argumentul 1: Privilegiul client-avocat ar trebui abolit deoarece în multe cazuri avocaţii sunt singurii care află adevărul despre faptele clienţilor lor dar care ignoră datoria lor de a reprezenta justiţia preferând să reprezinte exclusiv interesele clienţilor. Avocatul şi procurorul au roluri complementare care sunt menite să aducă la lumină adevărul faptelor acuzatului şi apoi să îi atribuie un grad proporţional de vină. Privilegiul avocat-client forţează avocatul să încerce să ascundă adevărul pentru a îşi scăpa clientul de toate consecinţele legii chiar dacă acesta este vinovat. Într-o lume fără acest privilegiu.

Argumentul 2: Privilegiul avocat-client duce la îngreunarea procesului de găsire a adevărului. Dacă scopul procesului este indentificarea gradului de vinovăţie a unui individ, atunci nu ar trebui să existe modalităţi legale prin care acest grad de vinovăţie să fie ascuns, deşi clar cunoscut şi de făptaş şi de avocatul său.

Argumentul 1: Fără ca acest privilegiu să existe clienţii ar apela mai puţin la avocaţi, chiar şi în momentele în care nu au săvârşit fapta sau ar împărtăşi cu avocatul doar părţi din informaţiile relevante cazului deoarece avocatul ar putea fi forţat de către curtea de judecată să mărturisească informaţii ce pot impacta negativ procesul clientului. Din această cauză, acuzaţii ar trebui să se reprezinte singuri, lucru ce ar dăuna procesului de obţinere a justiţiei datorită lipsei lor de pregătire.

Referințe