Ţările în curs de dezvoltare nu ar trebui să aibă responsabilitatea protecţiei mediului

ţara în curs de dezvoltare = ţară în care agricultura are rolul principal în dezvoltarea economiei, industrializarea este abia la început, iar sectorul serviciilor este subdezvoltat sau total nedezvoltat
protecţia mediului = politici şi proceduri ce au ca scop conservarea resurselor naturale prin înlăturarea poluanţilor care periclitează nemijlocit sănătatea oamenilor şi mediul înconjurător

Argumentul 1: Protecţia mediului înseamnă bani, care vor putea fi luaţi din dezvoltare economică
Dezvoltarea economică şi protecţia mediului sunt într-o relaţie de interdependentă, dar există şi o ierarhie temporară. Costurile implementări energiilor alternative este foarte mare, astfel că ţările în curs de dezvoltare nu au banii necesari. Potrivit Agenţiei Internaţionale pentru Energie, investiţiile pentru politicile energetice în scopul evitării unor dezastre ireparabile asupra climatului ar trebui să se ridice la 10,500 de miliarde dolari până în 2030 la nivel global. Ţărilor aflate în curs de dezvoltare trebuie să treacă printr-o perioadă de industrializare intensă care să le aducă venituri substanţiale la buget şi un nivel al salariilor suficient de mare pentru ca în timp să se poate înveşti şi în tehnologii ecologice. Ar fi un dublu standard din partea societăţilor dezvoltate ca după secole de îmbogăţire prin tehnologii poluante să impună naţiunilor care abia acum sunt în etapa de industrializare să facă direct saltul la tehnologii ecologice.

Argumentul 2: Dezvoltarea economică şi progresul ştiinţei pot duce la inovaţii în domeniul protecţiei mediului
De asemenea, nu va fi oprit progresul economic, care este esenţial în ceea ce priveşte asigurarea standardelor de calitate ale vieţii populaţiei care are nevoie să fie mereu alimentată cu cantităţi din ce în ce mai mari de produse de toate tipurile. Ţările în curs de dezvoltare pot învăţa din greşelile de mediu din lumea dezvoltată industrial şi pot înveşti în forme de energie alternative cum ar fi cea solară sau eoliană. În plus, constrângerile materiale pot crea un mediu propice dezvoltării unor soluţii creative pentru surse alternative de energie, produse mai eficiente din punct de vedere al consumului de energie sau practici legislative de protecţie a mediului.

Argumentul 3: Dezvoltarea economică este vitală pentru satisfacerea nevoilor de bază ale populaţiei
Acestea trebuie să asigure un standard de viaţă ridicat cetăţenilor astfel că protecţia mediului nu ar trebui să reprezinte o prioritate. Producţia hranei, a energiei, a apei potabile, sunt toate elemente care pot fi atinse mult mai ieftin prin utilizarea unor tehnologii şi instrumente cu precădere poluante. În lipsa acestora însă, multe ţări nu ar putea să satisfacă nevoile de bază ale populaţiei, aşa că aleg răul cel mai mic.

Argumentul 1: Dezvoltarea economică este în strânsă legătură cu protecţia mediului
În momentul în care mediul suferă , sectoare ale economiei cum ar fi agricultura sau turismul au şi ele de suferit. Relaţia turism – mediu ambiant are o importanţă deosebită, ocrotirea şi conservarea mediului ambiant reprezintă condiţia primordială de desfăşurarea şi dezvoltare a turismului. Mediul înconjurător este un factor care influenţează cererea turistică. Având în vedere faptul că cererea pentru produsele turistice este parţial determinată de calitatea acestuia, mediul înconjurător poate avea un impact pozitiv sau negativ asupra turismului. Petrolul deversat în Golful Mexic că urmarea accidentului maritim a afectat una dintre destinaţiile favorite pentru turişti, Florida. Acesta a afectat peste 600 de kilometri de litoral în Louisiana, Mississippi, Alabama şi Florida, lucru considerat foarte grav având în vedere că veniturile Floridei din turism sunt estimate la 80 de milioane de dolari. Agricultura este şi ea afectată de poluarea mediului. Seceta a făcut ca în 2010 Rusia să pună un embargou asupra exportului de cereale. Acest lucru a încurajat crestrea bruscă a preţurilor în condiţiile în care Rusia este unul dintre principalii exportatori de cereale.

Argumentul 2: Calitatea vieţii depinde de mediu în mod direct
Ţările în curs de dezvoltare au ca scop un standard de viaţă mai bun dar acesta depinde într-o mare măsură de mediu. Cele mai poluate oraşe din lume sunt cele în care industria reprezintă o mare parte din economie : Linfen (China) – arsenic, plumb, oxizi de nitrogen etc. . Locuitorii sunt obligaţi să inspire o serie de substanţe toxice foarte periculoase, produse de sutele de fabrici, mine, şi rafinării de la periferia oraşului. În consecinţă, locuitorii din Linfen suferă de forme noi de pneumonii, bronşite şi cancer la plămâni cauzate de arsenicul descoperit în cantităţi foarte mari în atmosferă. Mediul are un impact direct asupra locuitorilor. Nu putem spera ca după o dezvoltare industrială putem să ne concentrăm şi asupra mediului. Cele două trebuie făcute în paralel.

Argumentul 3: Investiţia în mediu e una pe termen lung
Calitatea mediului are efecte directe asupra locuitorilor. Spre exemplu, un nivel ridicat de poluare a aerului duce la ridicarea incidenţei de afecţiuni respiratorii. Acestea, împreună cu alte afecţiuni cauzate de factori ca poluarea apei, duc la scăderea productivităţii celor bolnavi şi ridicarea costurilor de sănătate pentru stat. O economie puternică nu poate fi construită de cetăţeni care nu au un nivel suficient de ridicat de sănătate.

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cif-green/2010/jun/25/double-standards-multinationals-ecological-disasters

http://www.bookrags.com/research/third-world-pollution-enve-02