Distribuţia neîngrădită prin intermediul Internetului a operelor artistice aflate sub incidenţa dreptului de autor ar trebui permisă

Argumentul 1: O societate în care cultura circulă mai repede este o societate mai bună.

Dacă operele artistice aflate sub incidența dreptului de autor ar putea circula liber pe internet acestea ar ajunge mult mai repede la mai repede și uşor la public și s-ar crea o competiție și mai mare între aceste. În acest punct nivelul operelor artistice ar crește, și o dată cu el și gradul de cultură al societății.

Argumentul 1: Distribuția neîngrădită prin intermediul internetului a operelor artistice aflate sub incidența dreptului de autor constituie furt.

Dacă ceva îmi aparține și pun un preț pe bunul respectiv iar acesta este luat fără să fie plătit prețul respectiv se numește furt. Artiștii depun energie, timp și muncă pentru a crea operele artistice și este incorect să nu îi lăsăm să le comercializeze.

Referințe