Uniunea Europeană ar trebui să devină un stat federal

Argument 1: Transformarea Uniunii Europene într-un stat federal ar întări situația economică și politică actuală
în primul rând, Europa federală, în situația punerii în pericol a securității ar putea înfrunta posibile amenințări. Acest lucru s-ar și datora ieșirii de sub hegemonia militară a SUA, care este in vârful conducerii NATO în prezent. In al doilea rând, situația economică a UE s-ar îmbunătăți. Odată cu globalizarea, statele naționale au fost nevoite să reducă din taxele necesare pentru a asigura calitatea serviciilor publice și a comerțului bunurilor.Stabilirea taxelor la acelasi nivel ar asigura echilibrul și uniformizarea pietei.

Argument 2: Uniunea Europeană întrunește deja parte din caracteristicile unei federații
Scopul existenței Uniunii Europene, anume promovarea cooperării între statele din continent, este dependent de stabilirea unui set de reguli și trăsături comune, cât și a unor instituții precum Parlamentul European, Consiliul European, Comisia Europeană, Curtea de Justiție și Curtea Europeană de Conturi. Toate aceste instituții comunitare lucrează având la baza un set de valori comune stabilite prin diverse regulamente și tratate. Pasul principal care a dus la apropierea Uniunii de o federație este adoptarea monedei unice ,euro, care facilitează schimburile economice și resusține eliminarea granitelor.

Argument 1: Riscul pierderii identității naționale
Crearea unei Uniuni Europene federale nu se rezumă doar la existența unor instituții și monede unice, ci și la înlăturarea granițelor dintre tări, deci a pierderii specificului și formarea unui amalgam de tradiții. Acest aspect este facilitat deja de globalizare. Filmele de la Hollywood, Valentine’s Day, muzica, sunt doar câteva dintre elementele americane care s-au impus în ultimii ani în multe alte ţări, în defavoarea produselor culturale echivalente din ţările respective.