Dacă ai o idee, o propunere sau o nelămurire, le așteptăm la:

Arta nu ar trebui să fie sprijinită din fonduri publice

Argumentul 1: Formele de exprimare artistică valoroase sunt lipsite de impact comercial

Arta şi banii sunt două entități distincte,cu puține tangențe. Scopul celei dintâi nu este de a produce profit,ci unul estetic redat prin idei bazate pe valori ale oamenirii precum frumusețea sau adevărul. Fiind lipsită de o utilitate concretă aceasta nu este nici accesibilă nici pe gustul tuturora,de unde şi vânzările mici care nu permit artiștilor să se autosusțină din punct de vedere financiar. Actul creativ depinde de fonduri pentru a deveni cunoscut,sau chiar pentru a fi inițiat. O dovadă a lipsei impactului comercial al artei o reprezintă numărul foarte redus de spectatori înregistrați în cinematografe, sau vânzările cărților. Conform Ministerul Finanţelor în prezent există doar 20 de edituri care controlează 80% din piața de carte. Celelalte edituri, chiar dacă au producţii valoroase din punct de vedere cultural, nu contează din punct de vedere economic . Acesta este un exemplu grăitor că în lipsa unor fonduri, arta poate intra în impas.

Argumentul 2: Investiţia în artă înseamnă protejarea culturii naţionale

Dacă fondurile publice nu ar fi dirijate către artă,multe insitutii prin care este promovată ar dispărea:teatrele ar fi forţate să se închidă,industria filmului s ar micşora iar muzeele şi-ar închide porţile.Deşi unii preţuiesc îndeajuns arta încât să o susţină financiar în mod privat,aceştia sunt prea puţin pentru a menţine diversitatea formelor de exprimare.În plus,odată expusă regulilor economice ale comerţului,există oricând şansa ca arta,transformată într-o afacere, să clacheze.Impactul negativ pe care această posibilitate este imens.Accesul liber şi ieftin la artă,asigurat prin subvenţionarea publică,este crucial procesului de educaţie,şi în cele din urmă asupra culturii naţionale,care ar intra în anonimat.

Argumentul 1: Subiectivitatea artei o împiedica de la a fi considerată un bun de utilitate publică

În primul rând însăși instituția guvernamentală care decide care opere/teatre/muzee etc. să fie finanțate nu poate decide în interesul întregii populații. Cum trendurile sunt stabilite de piață, hotărârile luate de resprectiva instituție nu ar putea anticipa următorul curent. Astfel, bazându-se doar pe precedente, obiectele de artă inovative pierd orice șansa de a deveni cunoscute marelui public. În plus,părerile în privința valorii unei opere de artă variază de la individ la individ, sunt supuse subiectivităţii ceea ce înseamnă că nu reprezintă un interes comun al populației. Efectul pe care subvenționarea subiectivă l-a avut este scăderea numărului de consumatori de artă, fapt evident în sălile goale de cinema sau galeriile pustii.

Argumentul 2: Succesul artistic determină o selecţie naturală a formelor de exprimare artistică valoroase

Valoarea unui obiect de artă trebuie să fie stabilită de un număr cât mai mare de oameni care îl apreciază,aspect care se reflectă în vânzări.Profitul rezultat asigură selecţia formelor artistice cu adevărat valoroase,care nu sunt diferenţiate însă prin subvenţia necondiţionată asigurată de către stat. Se poate susţine că,spre exemplu,în cazul unei cărţi,nu este relevant numărul de cititori ci cât adevăr conţine.Karl Popper sublinia faptul că nimeni nu are dreptul să îşi aroge o cunoaştere la un alt nivel,privilegiată faţă de majoritate,într-un anumit domeniu. În plus, atâta timp cât mesajul unei opere este cifrat,puţin accesibil se evită conflictul, iar limbajul reuşeşte să îi demonstreze valoarea.Dacă o astfel de formă ar fi finanţată de către stat,atunci când ar dispărea fondurile,ar dispărea şi artă,deci succesul ar fi artificial. În concluzie, cu cât aderenţa la public este mai scăzută cu atât susţinerea valorii sale este mai şubredă. Raţionamentul este valbil şi viceversa.

Referinţe:

http://www.libertarian.co.uk/lapubs/cultn/cultn002.pdf

http://www.williamgairdner.com/overfunding-the-arts/

http://douweosinga.com/blog/0409/2004Sep06_1

http://www.dfi.dk/NR/rdonlyres/1BE19F2D-F61F-403F-934C-B0AB2447D9D8/0/CTT_Information_Notes_300606.pdf

http://www.cafeneaua.com/nodes/show/9290/trebuie-sa-fie-arta-comerciala/