Măsurile pozitive în domeniul educaţiei în ceea ce priveşte persoanele de etnie romă sunt justificate în România

Argumentul 1: Statul a cauzat anumite probleme romilor
Există în mod evident o mare problemă de integrare a minorităţii rome în România. Aceştia au un grad crescut de abandon şcolar şi urmează de foarte puţine ori studii superioare. Aceste probleme sunt fundamental creeate de statul Roman, care de-a lungul timpului nu a luat măsuri suficient de puternice pentru a le facilita integrarea. Astfel, discriminarea pozitivă în domeniul educaţiei îşi propune sa diminueze în mod direct problema abandonului şcolar, iar statul are datoria de a aplica aceasta măsură nu numai pentru a rezolva o problema creeata chiar de sistem dar şi pentru a proteja o partea a populaţiei de care este răspunzător.
Argumentul 2: Efecte benefice
Măsurile de discriminare pozitivă în domeniul educaţiei asigură romilor locuri în licee şi facultăţi astfel încât acestora le este favorizat accesul la educaţie. Prin a favoriza accesul la educaţie exist abeneficii atât pentru aceştia cât şi pentru statul roman. În primul rând, statul roman va fi văzut mai bine pe plan extern deoarece reuşeşte sa rezolve una dintre problemele de integrare ale romilor. În al doilea rând, discriminarea este redusă deoarece în momentul în care romii vor urma studii liceeale sau superioare aceştia vor reuşi mai bine sa se integreze.

Argumentul 1: Meritocraţie
Sistemul de învăţământ are la baza principiul meritocraţiei care este asigurat prin examene de repartizare în licee sau facultăţi. Măsurile de discriminare pozitivă precum acordarea unor locuri speciale în astfel de instituţii se contrazic cu acest principiu. Efectele tangibile sunt grave. Spre exemplu, romii care ocupă respectivele locuri pot fi mai slabi pregătiţi şi astfel li se creează anumite complexe de inferioritate care se vor manifesta ulterior în societate. Astfel, măsura de discriminare pozitivă nu rezolvă problema de la cauza acesteia ci doar o maschiaza, provocând efecte negative.
Argumentul 2: Conflicte puternice
Elevii sunt deja stresaţi de presiunea unor examene de repartizare care îi vor afecta mai departe. Aceste examene sunt un subiect sensibil pentru care fiecare elev învăţa din greu iar acestea reprezintă o provocare imensă. Dacă o minoritate are dreptul de a trece de aceste examene fără ca rezultatul sa îi influenţeze în aşa mare măsură, acest lucru va creea frustrări majore în rândul elevilor. Aceste frustrări vor refula direct pe persoana în cauza, respectiv o persoana din minoritatea romă, astfel făcând integrarea acestei minorităţi şi mai problematică.

Referințe