Protecţia mediului e mai importantă decât dezvoltarea economică

Argumentul 1: Dezvoltarea economică depinde direct de o bună protecţie a mediului

Orice activitate economică este în intimă legătură cu exploatarea mediului, fie că vorbim despre exploatarea resurselor subsolice şi solice pentru industriile grele şi de prelucrare, fie că vorbim de exploatarea faunei şi florei în scopuri turistice şi balneo-climaterice. Orice dezechilibru în mediu poate duce la pierderi enorme în acel domeniu economic, uneori chiar şi la colapsul acelei ramuri economice. Dacă dezvoltarea economică depinde de protecţia mediului, atunci este necesar a spune că aceasta din urmă este mai importantă întrucât condiţionează pe cea dintâi.

Argumentul 2: Activitatea economică afectează direct mediul

Cum economia se dezvoltă în mod accelerat în zilele noastre, apar mijloace de transport şi de producţie din ce în ce mai poluante. Spre exemplu, mijloacele de transport, printre care automobile, trenuri şi avioane,sunt una dintre cele mai poluante surse ale economiei. În 1993, unul din 5 americani trăiau într-o zonă cu nivelul al ozonului sub limita acceptabilă, fapt cauzat de mijloacele de transport. Dacă aceste surse de polaure devin din ce în ce mai numeroase (spre exemplu, se preconiza în 1997 că traficul aerian se va dubla în următorii 20 de ani), atunci şi poluarea va fi accelerată, eliminând posibilitatea că efectele nocive asupra mediului să poată fi ameliorate mai târziu. Dacă principala sursă a economiei este mediul iar acesta este afectat în mod drastic, atunci nu numai că economia va avea de suferit, dar vor exista efecte negative şi la nivelul populaţiei: foamete, boli cauzate de poluare şamd. Astfel, standardele de viaţă ale populaţiei vor avea de suferit atât din cauza unui nivel economic scăzut, cât şi din cauza unui mediu degradat şi poluat.

Argumentul 3: Fără dezvoltare durabilă, standardele de viaţa vor scădea drastic

Termenul de dezvoltare durabilă s-a impus în vara lui 1992, după Conferinţa privind mediul şi dezvoltarea, organizată de Naţiunile Unite la Rio de Janeiro. şi are la bază ideea că trebuie satisfăcute nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface nevoile lor. Problema pusă aici este aceea a utilizării eficiente a resurselor şi măsuri de prevenire a poluării mediului. Dacă aceste măsuri nu sunt implementate iar economia păstrează acelaşi nivel de poluare ca şi până acum sau schimbarea nu este îndeajuns de rapidă sau eficientă, consecinţele pot fi drastice: încălzire globală , cu efecte atât pe termen scurt (modificări climatice, apariţia unor boli, mutaţii, dispariţia unor specii sau habitate), cât şi pe termen lung (încălzire globală peste limitele suportabilităţii, economie dezastruoasă, vieţi omeneşti pierdute).

Argumentul 1: Nu putem opri dezvoltarea economică pentru a proteja mediul

Chiar dacă protecţia mediului este importantă, nu se poate impune o schimbare rapidă şi totală a sistemelor tehnice. În primul rând, pentru că nu s-au inventat încă mijloace de reducere a poluării pentru toate tipurile de mecanisme sau acestea nu sunt încă foarte eficiente. În al doilea rând, pentru ca o reorganizare a mijloacelor tehnologice, fie ea lentă sau rapidă, necesită capital pe care nu îl putem furniza. Efectele unei astfel de încercări ar fi colapsul economic, sincope între diferitele domenii sau regiuni economice, cu efecte atât asupra populaţiei cât şi asupra agenţilor economici. Am putea spune chiar că acest colaps ar putea înrăutăţi starea mediului datorită eforturilor haotice de redresare economică, care nu vor ţine cont de standardele privind poluarea.

Argumentul 2: În timp, economia va fi mult mai puţin poluantă

Putem spune că în timp, mijloacele tehnologice vor fi îmbunătăţite de la sine o dată cu progresul ştiinţei, atât în interes comercial şi al performanţei cât şi al protecţiei mediului. Astfel, nu se va ajunge la situaţia în care cotele poluării să ajungă la un nivel drastic, ci va scădea o dată cu trecerea timpului. De asemenea, nu va fi oprit progresul economic, care este esenţial în ceea ce priveşte asigurarea standardelor de calitate ale vieţii populaţiei care are nevoie să fie mereu alimentată cu cantităţi din ce în ce mai mari de produse de toate tipurile.

Referinte

http://www.aspenpost.net/2007/11/12/economic-growth-vs-economic-development/

http://www.repamerica.org/news/GEvol3/ge3.1_myth.html

http://www.marshall.edu/jrcp/wulfSI.htm

http://www.mackinac.org/article.aspx?ID=3471