Accesul la Internet ar trebui să devină un drept universal al omului

Argumentul 1: Internetul a devenit o necesitate în lumea modernă
În zilele noastre, este aproape imposibil să duci la bun sfârşit o acţiune fără să te foloseşti de un număr mare de informaţii ce pot fi accesate mult mai uşor atunci când ai acces la internet. Astfel, putem spune Oportunităţile de căutare şi cantitatea de informaţii existentă în spaţiul online, alături de posibilitatea de a comunica gratuit cu alte persoane, indiferent de distanţă, sunt avantaje la care ar trebui să aibă acces toţi cetăţenii.Rolul drepturilor universale este acela de a se asigura că astfel de poziţii nu există în societate.Asta înseamnă că  statul are rolul de a facilita viaţa cetăţenilor asigurându-le aceste drepturi.Fiind o parte importantă a vieţii lor, statul ar trebui să intervină. Prin urmare, dacă statul s-ar implica, asigurându-se că distribuirea serviciilor de internet este una echitabilă, am urma tocmai principiul fundamental pe care se bazează conceptul de drepturi, ajutând oamenii să ducă o viaţă mai bună şi mai uşoară.

Argumentul 2: Beneficii economice
Companiile actuale vor trebui să se dezvolte şi mai mult sau vor apărea noi companii care vor oferi acces la Internet deoarece va deveni o afacere prosperă. Dacă prosperă companiile care oferă servicii de Internet, o parte din bani revin şi bugetului ţării şi astfel se ajunge la o uşoară creştere economică. De asemenea vor trebui mai mulţi oameni anagajati la companiile de Internet, deci vor apărea şi mai multe locuri de muncă în plus. Statul este un agent care trebuie să ia în calcul avantajele economice deoarece este îndatorirea să ofere un nivel de trăi cât mai bun. Astfel, putem observa că transformarea accesului la internet în drept universal ar oferi astfel de avantaje şi deci ar trebui să fie o prioritate.

Argumentul 1: Accesul la Internet nu poate fi garantat în mod absolut
Unii nu vor putea ultiliza acest beneficiu din cauza lipsei banilor, a unui calculator sau a vreunui alt dispozitiv de accesare e Internetului sau a lipsei de instruire. Dacă vorbim la nivel global, mulţi indivizi nu beneficiază de calculatoare în momentul de faţă, ori dacă au calculatoare nu au cunoştinţe suficiente de utilizarea a acestuia. Asigurarea acestui drept pentru fiecare cetăţean presupune dezvoltarea unei infrastructuri mult mai evaluate, iar unele ţări pot avea alte priorităţi (de exemplu ţările din Africa). Starea economia la nivel global este în declin şi unele ţări se luptă din greu cu sărăcia. Aceste ţări nu îşi permit să dezvolte o reţea de Internet atât de mare pentru a conecta fiecare cetăţean având în vedere că aceştia şi ţara au cu totul alte priorităţi.

Argumentul 2: Nu este corect să oferim un beneficiu financiar ca drept fundamental al omului
Actualele drepturi ale omului se referă la respectarea demnităţii umane şi nu la oferirea unor servicii cu costuri reduse sau fără costuri. Dacă accesul la Internet ar deveni un drept atunci costul ar trebui să fie redus faţă de cel actual sau eliminat cu totul, pentru ca fiecare cetăţean să îţi poată permite. Odată apărut un beneficiu financiar sub forma unui drept al omului se va încerca şi proclamarea altor servicii ca drepturi ale omului şi se va ajunge la o distorsionare a conceptului de drept universal al omului.Asta este foarte problematic având în vedere că în multe societăţi,drepturile nu sunt respectate nici măcar în forma actuală.Dacă permitem unor oameni să abuzeze acum de conceptul de drept, odată ce acesta se banalizează şi devine doar ceva economic, respectul faţă de noile drepturi va fi şi mai nimic, acest lucru fiind în dezavantajul oamenilor.

Referințe