Dacă ai o idee, o propunere sau o nelămurire, le așteptăm la:

Debate as an Educational Tool

Acest program desfășurat în perioada 2015-2018 are drept scop dobândirea unei dezvoltări accelerate a programului de educație prin dezbateri din România. Prin intermediul a patru coordonate, acest proiect are ca finalitate o extindere îndrăzneață în termeni cantitativi și punerea unei baze solide pentru continuarea dezvoltării proiectului dincolo de acest program.

 

Planul de acțiune a fost dezvoltat pe acești patru piloni pentru a asigura o accesibilitate cât mai mare la programe de educație deliberativă. Acestea reprezintă o componentă crucială a unui program mai amplu de educație pentru democrație care în sistemul educațional românesc este, din păcate, neglijat sau privat de prioritate.

Un program finanțat de:

1. Consolidarea și extinderea programului „Tinerii Dezbat”, dezvoltat în parteneriat cu Ministerul Educației

-> 43 de seminare de formare pentru profesori, în scopul pregătirii elevilor în vederea participării în cadrul etapelor regionale și județene;
-> 450 de profesori care au participat la aceste seminare în 3 ani;
-> peste 1700 de elevi implicați în competiții în 3 ani.

*Olimpiada naţională de argumentare, dezbatere şi gândire critică „TINERII DEZBAT” este un concurs al Ministerului Educației Naționale ce vizează dezvoltarea unor abilități esențiale în rândul elevilor de liceu din România. Având prima ediție în 2017, acesta înlocuiește și extinde Concursul Național “TINERII DEZBAT”, proiect inițiat în 2010 de Agenția pentru Dezvoltare Comunitară ‘Împreună’ și desfașurat în perioada 2010-2016 sub egida Ministerului Educației, cu sprijinul tehnic al ARDOR și susținerea financiară a Romanian American Foundation, UNICEF, Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului României, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Agenția Națională pentru Romi, Fundația ‘Dignitas’.

2. Crearea de planuri de lecții ce folosesc metode deliberative de predare

-> 33 de planuri de lecții menite să fie utilizate de către profesori în predarea materiilor în care ei sunt specializați
-> peste 450 de profesori utilizează aceste planuri de lecții la clasă;

*Manualul în care au fost concentrate toate aceste planuri este disponibil în secțiunea Resurse

3. Dezvoltarea cursului opțional „Dezbatere, Oratorie și Retorică” (DOR)

În 2011, într-un parteneriat strategic cu Minsiterul Educației, a fost acreditat cursul opțional. Pentru buna sa desfășurare am creat o serie de materiale, disponibile în secțiunea Resurse:

-> programa materiei opționale
-> manualul elevului

-> caietul profesorului

Pentru a completa acest demers,  în 2016 a fost acreditat cursul „Strategii Inovative de Predare a Disciplinei Opționale Dezbatere, Oratorie și Retorică” (SIPDODOR), care este predat de 31 de traineri din județe diferite. Acești formatori de formatori au beneficiat de pregătire specială în acest sens.

4. Întărirea productivității întregii rețele ARDOR

-> am organizat ateliere pentru 60 de instructori prin intermediul cărora să le oferim informații și tehnici de strângere de fonduri
-> am realizat 2 ediții ale Taberei de Leadership pentru profesori și instructori de dezbateri: ediția I, 2016 și ediția a II-a, 2017
-> am construit acest website și o platformă dedicată gestionării cluburilor de debate 
-> am realizat o nouă identitate pentru ARDOR și pentru fiecare dintre asociațiile regionale
-> am construit un instrument financiar pentru ușurarea activității în interiorul Asociației
-> am pus bazele unui calendar de competiții centralizat la nivel național (disponibil în format electronic în curând)
-> am pus bazele unui cod de etică (disponibil în format electronic în curând)

Articole despre activitățile din cadrul proiectului